Kulturni retrovizor 2015

Opšta tuča u Nišu, pobeda Borca