Inicijatori peticije “Sačuvajmo Kablar“: Javni radovi – tajna za građane

1
880

ČAČAK – Inicijatori peticije “Sačuvajno Kablar“ oglasili su se saoptenjem u kojem iznose nove detalje vezane za najavljenu izgradnju vidikovca na vrhu Kablara.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Onlajn peticiju “Sačuvajmo Kablar“ potpisalo je više od 4.500 građana i izrazilo neslaganje sa izgradnjom staklenog vidikovca na Kablaru. Inicijatori Peticije je zatražili su od Grada Čačka i J.U. Turističke organizacije Čačak (TOČ), kao naručioca posla izrade projektne dokumentacije za Stakleni vidikovac na Kablaru, sledeće informacije:

1. Odluka /rešenje kog organa je bila osnov TOČ-u za donošenje odluke za pokretanje postupka javne nabavke JN br. 01/2022 – Projekat za stakleni vidikovac na Kablaru koji je okončan zaključenjem Ugovora sa privrednim društvom „Energoprojekt urbanizam Beograd“ vredan 15.000.000,00 dinara (sa PDV-om).

2. Na osnovu kog Akcionog plana i odluke Međuresorne radne grupe za revitalizaciju PIO “Ovčarsko-kablarska klisura“ formiranu od strane Vlade Republike Srbije, je grad Čačak dao saglasnost TOČ-u za pokretanje postupka javne nabavke br. 01/2022 – Projekat za stakleni vidikovac na Kablaru, kao i da li za navedeni projekat postoji bilo kakva studija izvodljivosti i ekonomaska analiza opravdanosti istog i koji je organ izradio studiju?

Od TOČ-a smo dobili informaciju da je odluku o gradnji vidikovca donela Međuresorska grupa Vlade Srbije i da je odluka deo akcionog plana za razvoj ovog područja.

Kako je odgovor grada Čačka takođe upućivao na Akcioni plan revitalizacije PIO “Ovčarsko-kablarska klisura“ i Međuresornu radnu grupu vlade RS, obratili smo se savetnici u Kabinetu predsednice Vlade Maji Bojović, sa kojom smo imali dva sastanka, da nam dostavi Akcioni plan kako bi smo bili upoznati sa svim planovima i na taj način izbegli moguće nesporazume, ali odgovor nismo dobili!

Jedini dokument do koga smo došli je Idejni projekat za izgradnju Vidikovca. Ono što se iz Idejnog projekta može videti je da će vrh Kablara biti zaravnjen, kao i da će izgradnja vidikovca biti vrlo skup i veoma rizičan građevinski poduhvat!

U medijima se priča o planiranom iznosu radova u vrednosti od 2.000.000 € i jasno je da ta priča nema nikakvu realnu osnovu niti ozbiljniju ekonomsku projekciju. Jasno je da je neko, ko ima moć raspolaganja državnim parama, rešio da na Kablaru “napravi spomenik“, a koliko će da košta i kojim rizicima će da izloži radnike i okolinu je nevažna stvar, kako za državu, tako i za odgovorne iz Grada Čačka.

Savetnica u Kabinetu predsednice Vlade Maja Bojović, prilikom posete Kablaru istakla je da je Srbija siromašna zemlja, ali da se Vlada trudi koliko može, a mi smatramo da ako se Vlada ponaša ovako i u drugim poslovima, onda će Srbija postati još siromašnija. Da ne bismo postali siromašniji, novac treba ulagati u one aktivnosti koje donose novu vrednost i poboljšavaju kvalitet života građana Srbije.

Izgradnja vidikovca je još jedan primer neracionalnog trošenja novca i nerazumnog odnosa čoveka prema prirodi. Vidikovac ne donosi nikakav drugi kvalitet jer se sa staklenog vidikovca neće videti ništa više nego bez njega, čak će neke delove i zakloniti.

Dok vlast bespotrebno ulaže novac u izgradnju staklenog vidikovca na Kablaru, na drugoj strani imamo:

– neuređeno izvorište tople vode koje je Zavod za zaštitu zdravlja iz Čačka proglasio neuslovnim 2016.g. i dao instrukcije šta treba da se uradi da bi izvorište bilo zaštićeno od zagađenja. Do današnjeg dana instrukcije Zavoda nisu ispoštovane, a ni analize o ispravnosti vode nisu naknadno vršene;
– nerešen problem kanalizacije i prečišćavanje otpadnih voda;
– pitanje vodosnabdevanja i nepostojanja priključka na vodosistem Rzav koji inače prolazi kroz samo naseljeno mesto Ovčar Banja;
– ekološki kamp u Rošcima na Kablaru u dvorištu škole je zapušten i nedovoljno iskorišćen;
– problem snadbevanja električnom energijom kablarskih sela zbog dotrajalih dalekovoda, trulih bandera koje su pale na žice i predstavljaju opasnost za meštane i prolaznike, dok se za to vreme izvode egzibicije nepotrebnog i preskupog osvetljenja parkinga ispod vidikovca, preko solarnih kolektora ;
– nerazvijen seoski turizam…

Iz navedenog se može zaključiti da vršioce vlasti interesuju samo skupe investicije, tj. trošenje narodnog novca, a aktivnosti koje bi doprinele oživljavanju Ovčar Banje i kablarskih sela i doprinele održivom razvoju turizma ih ne zanimaju.

Glavni razlog za urušavanje socijalističkog sistema i raspada Jugoslavije je bio što su glavne odluke o trošenju novca, kako na državnom nivou, tako i na nivou privrednih subjekata, donosili ljudi koji taj novac niti su stvarali, niti su snosili posledice svojih loših odluka. Bez uvida i kontrole u trošenje novca od strane javnosti nema ni društvene odgovornosti.

Postavljamo pitanje ko će biti odgovoran ako pri gradnji vidikovca nastanu nepredviđeni problemi ili visoki troškovi gradnje, nesrećni slučajevi ili kao krajnji rezultat jasno vidljiva nesrazmera između uloženih sredstava i ostvarene koristi?

Turistička oganizacija će reći da je radila po nalogu Vlade RS. Predstavnici Vlade mogu da kažu da su radili po projektu TOČ-a i Akcionog plana koji je usvojila Međuresorska radna grupa, tako da će pitanje odgovornosti za nastale eventuaalne probleme biti prebacivano sa institucije na instituciju, sve dok i ta afera ne bude u moru drugih zaboravljena.

Zbog svega napred iznetog tražimo od kreatora ovog projekta da upoznaju javnost sa kojim elementima su se rukovodili pri njegovoj izradi i da budu dostupni i otvoreni za sva pitanja i nedoumice u vezi sa Projektom Stakleni vidikovac na Kablaru.

Inicijatori peticije “Sačuvajmo Kablar“

Prethodni članakDeo teritorije Čačka u sredu osam sati bez struje
Sledeći članak“Musolini ante portas“ u Narodnom muzeju

1 KOMENTAR

  1. Pitanje za ove „čuvare“ Kablara. Gde su bili i šta su radili 50 god? Nigde i ništa. A kad neko počne da radi, nešto pametmo, oni izađu iz svojih rupa. Manite nas svojih gluposti. Molim vas.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here