Kurs engleskog jezika za žene na selu kao podrška razvoju seoskog turizma

ČAČAK – Grad Čačak, na inicijativu Turističke organizacije Čačka, finansirao je prvi projkat u Srbiji iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja, koji je namenjen kao podrška ženama na selu, kroz različite vrste edukacija, ali i upoznavanja sa primerima dobre prakse.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović podelio je sertifikate polaznicama kursa engleskog jezika, koji je realizovan u okviru ovog projekta. Todorović je ovom prilikom naglasio da je edukacija iz različitih oblasti vlasnica poljoprivrednih gazdinstava i seoskih turističkih domaćinstava na području Čačka, od izuzetnog značaja za njihov uspešan razvoj u oblastima kojima se bave.

Kurs engleskog jezika je jedna od projektnih aktivnosti za polaznice, koji je realizovan u prethodnim mesecima u jezičkoj školi “Blackbird“ u Čačku, a koji će polaznicama omogućiti efikasnije pružanje i podizanje kvaliteta usluga, koje su usmerene ka inostranom tržištu.

Kroz ovaj projekat, organizovana je studijska poseta Sloveniji, gde su predstavljeni primeri dobre prakse. Pripremljen je materijal za sajt, kao i elektronske brošure i novo štampano izdanje na temu ponude u oblasti ruralnog turizma.

Izvor: Kabinet gradonačelnika Čačka