Aktivizam mladih – Pokreni i promeni

0
386

U kojoj meri mladi Čačka smatraju da je u okolnostima u kojima žive pitanje društvenog angažmana važno? Da li za mlade postoji bilo šta što bi moglo da ih pokrene kako bi se promenio socijalni i ekonomski ambijent u kojem žive? Da li su zadovoljni stanjem u gradu i koji je nabolji način da se dođe do kvalitativnih promena? Na ova i još neka druga pitanja tražimo odgovore kroz realizaciju projekta “Pokreni i promeni“.

Prvi korak ka većem aktivizmu mladih jeste podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u odlučivanju o pitanjima koja ih se tiču. Važno je da njihovim potrebama, stavovima i željama posvetimo pažnju, pre svega da im pomognemo da prepoznaju svoje potencijale i da ih ohrabrimo i podržimo razvitak liderstva i aktivizma pri preuzimanju uloge i odgovornosti u društvu.

Prilikom podsticanja aktivizma kod učenika važno je pronaći takav balans da, sa jedne strane, mladi ljudi nisu prepušteni sami sebi, dok, sa druge, imaju osećaj samostalnosti u onome što rade. U školama postoje učenički parlamenti, ali da li su oni previše kontrolisani od strane uprave škole i nastavnika ili profesora.

S obzirom na to da se nalaze u razvojnom periodu adolescencije, mladi ljudi su u konstantnom traganju za sopstvenim identitetom te sebi često postavljaju pitanja: U čemu sam je dobar/a? Kako me drugi doživljavaju? Ko mi je najiskreniji prijatelj?

Mladi imaju veliku želju za dokazivanjem pred drugima – odraslima i vršnjacima a na taj način i pred sobom. Kako bi pratila socijalne i razvojne potrebe mladih, škola ima ključnu ulogu da ponudi mladima različite mogućnosti da se angažuju i pokažu ono u čemu su sposobni. Kako bi se učenici pre svega upoznali sa tim šta znači aktivizam i volonterizam, neophodno je da se uključe u organizaciju aktivnosti unutar škole. Čest je slučaj da se učenici uključuju samo kao akteri, na primer, u školske manifestacije, dok im se retko daje prilika da se iskuse u organizaciji nekog događaja ili, makar, njegovog dela. Da li škola kao ustanova prepoznaje vrednost aktivizma i volonterizma i da li svojim učenicima daje šansu da budu aktivni i da isprobaju, i u praksi razvijaju, svoje sposobnosti?

Republika Srbija deklarativno prepoznaje mlade i njihovu posebnu i važnu ulogu u društvu. Mladi su, prema opšte uvreženim stavovima, sadašnjost i budućnost društva, resurs inovacija i pokretačka snaga razvoja društva. S tim u vezi, Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015-2025. godine. Zbog toga je neophodno kontinuirano i sistemsko ulaganje u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i države kako bi se povećalo aktivno učešće u društvu, podstakla društvena integracija i obezbedila uključenost mladih u razvoj omladinske politike. Stvaranje pravnog i političkog okvira koji stimuliše učešće i aktivizam mladih moguće je jedino uz kreiranje različitih, efikasnih mehanizama koji će omogućiti njihovo aktivno učešće u javnim politikama. Mehanizmi kojima će se to uraditi moraju biti proaktivni i odgovarati potrebama mladih. Uključivanje mladih u razvoj politika za mlade, realizaciju različitih razvojnih projekata, izradu lokalnih strateških dokumenata, rad radnih grupa, donošenju odluka, samo su neki od efikasnih mehanizama kojima se može povećati njihovo angažovanje u bitne društvene tokove. Od posebnog je značaja uključivanje mladih u razvoj politika za mlade, jer se time osigurava kvalitetan odgovor na sve njihove potrebe, ali mora se imati u vidu da se aktivizam mladih najbolje razvija i jača kroz grupe kakve su OCD, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti, KZM i sl.

Ovo su samo neki aspekti problematike aktivizma mladih koji će biti tretirani kroz serijal tekstova u okviru medijskog projekta “Pokreni i promeni“.

Prethodni članakIM MEMORIAM: Radoljub Vulićević – Čupo, osnivač najstarije auto-škole u Moravičkom okrugu
Sledeći članakU subotu humanitarni bazar za malu Čačanku Đurđu

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here