Da li će “Komunalac“ domaćinstvima deliti tipske posude za odlaganje smeća?

0
422

ČAČAK – U redakciju Morave info stiglo je obaveštenje iz JKP “Komunalac“ u vezi sa dodelom tipskih posuda za oodlaganja smeća za domaćinstva u Čačku.

Prenosimo ga u celosti:

Veoma česta pitanja u vezi zamene postojećih i nabavke novih posuda za smeće, naročito u kategoriji domaćinstva, su ukazala na potrebu da upoznamo javnost sa činjenicama koje definišu prava i obaveze korisnika usluga iznošenja i deponovanja smeća.

Naime u skladu sa Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (Sl.list grada Čačka, broj 14, od 14.jula 2018. godine) u Članu 9, četvrtom paragrafu kaže:

“Vlasnici, odnosno korisnici porodičnih stambenih objekata dužni su da sami nabave najmanje po jednu tipsku plastičnu kantu za odlaganje komunalnog otpada, zapremine 120 litara i da je sami održavaju.”

Dakle, obaveza svakog domaćinstva je da kupi tipsku posudu za odlaganje kućnog smeća, što je predmet velikog interesovanja naših korisnika usluga.

U prethodnom periodu je u okviru projekata tipa “primarna selekcija na mestu nastajanja” i slično, preduzeće došlo u posed određenog broja tipskih, plastičnih kanti od 120 litara (plave i zelene kante) što je podeljeno korisnicima koje su ovi projekti obuhvatali. Završetkom ovakvih projekata određeni broj posuda je ostao na zalihama, pa je naše preduzeće uz revers posude izdavalo sugrađanima, redovnim platišama na korišćenje. Razumljivo je da se korisnici usluga koji su bili u posedu ovih kanti interesuju da li će dotrajale i oštećene kante biti zamenjene, pa stoga i ova informacija u tom pravcu.

Naše preduzeće više ne poseduje na zalihama tipske kante, pa se nadamo da će ovom informacijom biti razjašnjena nastala dilema.

Dobro je znati da je na gradskom području planski broj posuda (zelene i plave kante pvc) i netipiziranih posuda 0,08m3 oko 15.000 komada, pa bi bilo nerealno očekivati da naše preduzeće izvrši nabavku ovog broja kanti i podeli korisnicima usluga, jer jednostavno za to nema opredeljena sredstva.

Kao ilustraciju strukture nabavke osnovnih sredstava (kantu u ovom slučaju), mogli bi da damo primer ostalih javnih preduzeća, recimo JKP “Vodovod” bi bilo u obavezi da svojim korisnicima obezbedi vodomere, Elektrodistribucija strujomere i tako dalje, što nije slučaj.

U cilju blagovremenog informisanja javnosti, najavljujemo realizaciju Projekta primarne separacije otpada u Čačku, a u saradnji sa Gradom, Ministarstvom zaštite životne sredine i Programom podrške razvoju infrastukture životne sredine (EISP2).

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju inicira se realizacija pomenutog projekta, koji se finanisra od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske komisije za 2017. godinu (IPA2017), Ministarstva i Švedske vlade kroz EISP2, u gradu Čačku.

Opšti cilj Projekta je da se pobošlja kvalitet života građana kroz podizanje standarda životne sredine u Republici Srbiji približno niovu Evropske unije. Specfični cilj je da se pobeđša upravljanje komunalnim otpado u Gradu Čačku u skladu sa standardima EU i srpskog zakonodavstva.

U okviru Implementacionog plana predviđeno je:

– Plasičnih kanti od 240l za reciklabilni otpad 15.160
– Plastični kontejeneri od 1,1m3 za reciklabilni otpad 392
– Plastični kontejner od 1,1m3 za staklo 248

Sa krajnjim korisnicima će se zaključivati posebni ugovori, gde će biti definisane prava i obaveze.

Realizacijom Projekta primane separacije bi se znatno relaksirala potreba za nabavkom novih posuda, promenila komunalna slika grada i podigao kvalitet usluge iznošenja i deponovanja smeća,

JKP “Komunalac”

Prethodni članakZa vikend “Plodovi zapadnog Pomoravlja“ u Zablaću
Sledeći članakSledećeg vikenda počinje “Kupusijada“, evo programa manifestacije

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here