Dugoročni plan Sportskog centra u Čačku: Akva park, Zoo vrt, novi bazeni, teniski kompleks…

30
5260

Sportski centar u Čačku mogao bi u narednom periodu da dobije nove sadržaje poput akva parka, dečjeg sportskog centra, univerzalne sportske hale, zoo vrta, eko centra…

Kako prenosu portal eKapija, ukupna površina područja plana, koji je Gradska uprava u Čačku stavila na ponovljeni javni uvid iznosi 231,33 ha, a prostor je opredeljen za gradski sportski centar, gradski park, stanovanje srednje i stanovanje male gustine naseljenosti.

Gradski sportski centar

Zonu gradskog sportskog centra čini postojeći sportski centar Mladost, sa planiranim proširenjem na levoj obali reke i potpuno novim sadržajima u funkciji sporta, rekreacije, zelenila, turizma i dr. Ova dva dela (postojeći i novi) spajaće reka mostovima.

U okviru postojećeg sportskog centra planirano je uređenje kompleksa teniskih terena, kao i rekonstrukcija i sanacija svih sportsko-rekreativnih terena u sportskom centru, kao i upravne zgrade, uz dopunu pratećim sadržajima. Kompleks bazena potrebno je proširiti uz izgradnju novih bazena, a na slobodnim prostorima realizovati sportske terene u parteru, kao što su tereni za odbojku na pesku, veštačka stena i dr.

Kompleks univerzalne hale planiran je na prostoru između novoplaniranih ulica Stevana Prvovenčanog, Knićaninove, Belog Damjanovića i hidromelioracionog kanala.

Univerzalna (multifunkcionalna) hala bila bi organizovana tako da nudi mogućnost organizovanja sportskih takmičenja, rekreaciju profesionalaca kao i rekreaciju i zabavu stanovnika grada Čačka ali i okolnih gradova i naselja. Hala bi bila namenjena različitim vidovima sportskih aktivnosti.

Kompleks sa objektom univerzalne hale bi osim sportskih bio namenjen i kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima. Moguća je i realizacija muzeja sporta, ali i pretaćih i poslovno-komercijalnih sadržaja (bioskop na otvorenom, restorani, kafići i sl.), kao i „medicinskog instituta“ za sport, vatrogasne i policijske službe, prostora za medije.

Kompleks akva parka predviđen je na prostoru između novoplaniranih ulica Stevana Prvovenčanog, Belog Damjanovića i levo obalnog odbrambenog bedema.

U okviru njega treba, kako se navodi, predvideti ulazni blok, hotel sa apartmanskim smeštajem i wellness-om, bazene za sportske i razne vrste rekreativnih aktivnosti sa vodenim atrakcijama i sistemom tobogana (bazeni za relaksaciju, piratsko ostrvo, divlja reka, dečiji raj, bazen sa talasima, pećinski bazeni i sl.). Oko bazena predvideti razne tipove plaža, a između njih zelenilo. Kompleks upotpuniti ugostiteljskim sadržajima, disperzivno postavljem u celom prostoru, kao i pratećim kao što su uprava, kabine za presvlačenje, prva pomoć i dr.

Dečiji sportski centar je planiran na prostoru između novoplanirane Ulice Belog Damjanovića i levo obalnog odbrambenog bedema, uz kompleks akva parka.

Svojim sadržajima ovaj oblik centra bio bi prilagođen u pogledu igara i aktivnosti potrebama dece. Sadržaji bi bili u funkciji aktivnosti kroz koja deca stiču znanja iz oblasti sporta a da pritom što bolje razviju svoje motoričke sposobnosti. Sportski tereni, vežbališta, sprave treba da budu prilagođeni deci po uzrastima. Dečiji sportski centar obuhvata terene i objekte, dimenzionirane za decu, a namenjene sportskoj i korektivnoj gimnastici, atletici, vežbanju na spravama, osnovnim sportovima sa loptom i sportova sa reketom (košarka, rukomet, odbojka, fudbal, tenis, badminton, stoni tenis i sl.).

U okviru kompleksa predvideti i prateće komercijalne sadržaje.

Teniski kompleks predviđen je na prostoru između novoplanirane Ulice Belog Damjanovića i hidromeliracionog kanala, uz kompleks zatvorenog bazena i dečijeg sportskog centra.

Ovaj prostor bi bio namenjen rekreaciji građana i profesionalcima, školi tenisa, kao i održavanju zvaničnih teniskih turnira. Obuhvatio bi terene na otvorenom sa mogućnošću njihovog natkrivanja u zimskom ciklusu kako bi kompleks bio aktivan tokom cele godine ili kombinacija otvorenih i zatvorenih terena (polivalentna dvorana sa pratećim sadržajima). Centralni teren uraditi sa gledalištem.

Pored terena u sklopu kompleksa predviđen je i objekat sa prostorijama za upravu, za rekreaciju (teretana, fitnes i sl.), za relaksaciju (sauna, đakuzi, masaža, aroma terapija i sl.), klupske prostorije za članove tenis kluba, prodavnica za tenisku opremu, prostorija za španovanje, restoran, kafe i dr.

Zona centralnih funkcija formirana je na prostoru između ulice Sportski centar 6, hidromelioracionog kanala i ulica Knićaninove i Sportski centar 2.

Kako bi se sportsko-rekreativni sadržaji upotpunili i prostor uz kanal postao atraktivniji planirana je revitalizacija i rekonstrukcija kanala koji bi stalno bio ispunjen vodom. Uz kanal su potencirani i formirani jaki pešački koridori sa zelenilom. Uz pešačke komunikacije predviđeni su objekti centralnih funkcija kako bi ovaj prostor doživeo svoju punu afirmaciju.

Na ovom prostoru gradili bi se objekti ili kompleksi u kojima su dozvoljene turističke, komercijalne, kulturne, poslovne, ugostiteljske, centralne, sportske i rekreativne namene i sl.

Na slobodnom prostoru između novoplaniranih ulica Stevana Prvovenčanog, Belog Damjanovića, Sportski centar 1 (Bulevar Tanaska Rajića) i zapadne granice plana predviđen je novi kompleks zoo vrta.

Zoološki vrt predvideti sa mnoštvom atraktivnih životinjskih vrsta uređen sa elementima botaničke bašte. U okviru kompleksa planirana je izgradnja novih objekata (u skladu sa njegovom funkcijom) i volijera za držanje životinja, kao i specifičnih ambijenata na otvorenom prostoru shodno određenoj vrsti životinja. U sklopu zoološkog vrta izgraditi objekte za upravu, edukaciju, uslužne prostorije, radionice, prostor za seminare i druge prateće sadržaje. Obrazovni program realizovati izgradnjom multimedijalnog edukacionog centra (edukacija iz oblasti ekologije, zoologije, biologije i sl.) u skladu sa savremenim pedagoškim i didaktičkim standardima.

Ispred centra predvideti multifunkcionalni trg.

Prostor zoo vrta projektovati sa puno zelenila međusobno ispresecanog stazama za šetanje, koje bi ujedno služile i za vozila za dostavu, interventna vozila i eventualno za voz za razgledanje. Sa južne strane kompleksa predviđen je javni parking prostor sa pomoćnim objektom (info-pult, prodavnica, sanitarne prostorije i dr.).

Planiranom regulacijom korita reke Zapadne Morave (prema Glavnom projektu regulacije – stabilizacije korita reke) na području „Suve Morave“ o(p)staje najveće ostrvo – Ada, uz izmenjenu regulaciju samog ostrva. Ada se nalazi u inundacionom području, nebranjenoj, plavnoj zoni Zapadne Morave, i njeno uređivanje će se vršiti u potpunosti u skladu sa Zakonom o vodama i uslovima nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća.

Prostor ade u budućem periodu biće u funkciji zelenila i rekreacije, uz maksimalno očuvanje prirode i kvalitetnog zelenila.

Prostor ade urediti na sledeći način: deo pod šumom – zadržati postojeću šumsku vegetaciju sa karakterom prirodnog rezervata. Ovaj deo obuhvata centralni i zapadni deo ostrva koji su pod šumom, deo namenjen rekreaciji, u istočnom delu ostrva i plažu po obodu ostrva gde se može organizovati rekreativna ponuda i novi sadržaji.

Na ostrvu je neophodno predvideti sistem staza koji bi opsluživao ceo prostor (pešačke, biciklističke, trim i dr. staze) i povezao sve sadržaje. Na istočnoj strani ostrva mostovskom konstrukcijom planirano je povezivanje postojećeg sportskog centra sa adom i preko nje sa zeleno-rekreativnom zonom na levoj obali. Ova veza namenjena je pešacima i biciklistima.

Urbanistička celina zeleni punkt (odmorište) nalazi se uz novoplaniranu biciklističku stazu i levo obalni odbrambeni bedem. Planirana je kao uređena zelena površina sa odmorištem za pešake i bicikliste. U okviru ovog prostora realizovati odmorište sa nadstrešnicama, bicilistički punt, pešačke staze, manji ugostiteljski objekat, javni toalet, urbani mobilijar i obilje zelenila (kombinacija niskog i visokog rastinja) i dr.

Eko-centar planiran je za ostvarenje rekreativno-edukativnih programa čiji je cilj afirmacija prirode i prirodnih vrednosti, upoznavanje sa posebnostima ekosistema i kulturom konkretne sredine (vrednostima rečnih, močvarnih i jezerskih ekosistem) i afirmacija rekreativnog sporta. Centar je namenjen svim starosnim grupama, posebno mlađim populacijama u smislu edukacije.

Centar je planiran uz levoodbrambeni bedem reke u branjenom području, u severozapadnom delu plana. Formiran je tako da se razvija uz rukavac reke Zapadne Morave, uz ulice Stevana Prvovenčanog i Belog Damjanovića. Prostor bi bio uređen da bude u funkciji ekološko istraživačkog rada i edukacije, kako mlađe tako i starije populacije.

Uz levu obalu reke Zapadne Morave planiran je širok koridor namenjen pešacima, biciklistima, turističkom voziću, komunalnim i interventnim vozilima i dr. Na prostoru od brane do ade planirana je gradska plaža – kupalište na levoj obali.

Prostor uzvodno od gradske plaže, u pravcu zapada, urediti kombinacijom zelenih i sportsko rekreativnih površina u parteru. U okviru ovog prostora realizovati staze, izletište, terene na otvorenom (badminton, boćanje, adrenalin park i sl.), odmorišta sa spravama za vežbanje (karike, vratilo, greda, kosa klupa razboj, cik-cak balvani i slično), terene za sportove na vodi (kajak, kanu, jedrenje na dasci polo i dr.) i dr.

Gradski park

Koncept razvoja grada Čačka, kako se navodi, između ostalog, predviđa da grad „siđe“ na reku.

Koridor reke postaće pešačka arterija grada, zona zelenila, sporta i rekreacije. Planiranim sadržajima uz reku, grad će biti povezan sa zelenilom van naselja i otvoriti koridor prema Ovčar Banji. Zelenilo i organizacija zelenih površina na teritoriji gradskog naselja Čačak planirani su kao specifičan celovit sistem od izuzetnog značaja za funkcionisanje grada i obezbeđenje zdravije životne sredine – navodi se u planu.

Jedan od segmenata tog sistema je i novoplanirani gradski park na obali Zapadne Morave. Nadovezujući se na postojeći sportski centar, u pravcu zapada razvija se gradski park planiran sa bogatim zelenilom i sadržajima zabavno-rekreativnog karaktera, koji će doprineti atraktivnosti ovog prostora.

Pristup parku predviđen je iz Ulice vojvode Stepe preko novoplanirane saobraćajne komunikacije uz reku Lupnjaču.

Plan je izgradio JP Gradac – javno preduzeće za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve – Čačak, a javni uvid će trajati do 27. decembra.

Izvor: eKapija

Prethodni članakČačanin izgubio bitku sa koronom, 21 pacijent na kovid odeljenju
Sledeći članakPočinje prodaja karata za utakmicu Borac – Budućnost, evo po kojoj ceni

30 KOMENTARA

 1. A Loznicka reka na drugom kraju grada puna zmija,pruga za Slobodu ruglo zarasla u travi i do 3m visine,Prvo niko ne zna čemu služi kad 22 god se ne koristi.Dok bajke na jednom kraju grada se ispredaju na drugom delu kao maćeha se grad odnosi prema drugim građanima.Loznicka reka do škole a i dalje može da bude tako lepo šetalište kao iz bajke ali treba neko da pokrene.Nije dovoljan ni tetkin zida bi saobraćaj sokakom išao jer se dva vozila jedva razmimoidju,sleper kad podje do Loznice svi staju dok on ne stigne gde je krenuo.Bajke su za decu.Nikada se nije favorizovao deo grada kao sada gde kumce vodi SC.

 2. Zaštitniče Srbije, ovo o čemu ti pišeš dešava se već 30 god. u Srbiji a ne sa dolaskom SNS na vlast. Dolaskom Slobodana Miloševića na vlast ova drzava kreće nizbrdo i privredno i natalitetom i u svakom drugom pogledu. Ako nisi znao da ti „čikica“ kaže da za izgled grada nije zadužen gradonačelnik nego služba koja se zove URBANIZAM i koja radi generalni urbanistički plan grada (GUP) i po kojem bi trebalo da se grad razvija ma ko da je na vlasti. U tom urbanizmu bi trebalo da rade stručni, školovani ljudi, izgled grada ne mogu da određuju pekari, automehaničari, cvećari, agronomi…. i drugi ljudi kojima to nije struka. Ovaj grad je urbanistički unakažen davno jer se nijedna vlast nije pridrzavala urbanističkih planova. Što se tiče SNS mafije, svi su oni isti i SPS, i DS, SRS i SPO svi se oni bave politikom iz ličnog interesa a ne zato što brinu o građanima. Ako to nisi do sad shvatio ne znam kako da ti pomognem. To što drzava postaje penzionerska nema baš velike veze sa standardom nego sa vama mladima koji nećeteda imate dece i nećete da se žrtvujete. Srbija je imala najveći natalitet kada je bila najveća sirotinja u njoj između prvogi drugog svetskog rata, proveri ako ne veruješ, i danas u svetu najveći natalitet imaju najsiromašnije zemlje. Najmanji natalitet imaju najbogatije zemlje Austrija, Švajcarska i Italija. Zašto je Italija zemlja penzionera , tamo nema Vučića. Problem je što su se ljudi pretvorili u materijalne stvari pa moraju da imaju 10 telefona i 5 automobila, što ste postali sebični. Ljudi su nekada živeli na selu nisu imali ni jednu platu pa su imali po petoro, šestoro dece i svi bili zivi i zdravi. Najlakše je kukati i kriviti druge za svoje promašaje u životu, što nisi završio fakultet, što se nisi oženio, što nemaš dece…..Ovde su bili lopovi na vlasti i biće lopovi na vlasti još 50 god. jer smo takav narod, takav mentalitet. Nismo mi Nemci ili Šveđani, Finci. Uvek ima bolje ali i gore. Devedesetih godina bila je 10 puta gora sitacija nego sad, ratovi, inflacija, bombardovanje pa sam ja ipak uspeo da završim fakultet, da se oženim, izrodim decu, da ih odgojim, radio sam sve i svašta, nekada je bilo bolje nekada gore ali to je život. Ne vredi samo kukati

 3. Za PITAM ZA DRUGA, Aki se ne bavi politikom niti me politika zanima. Pišem komentare kao građanin koji je rođen i neko ko voli ovaj grad. Samo budale komentarišu tako što gledaju ko je iz koje stranke. Hvalio sam gradonačelnika za ono što je dobro uradio za ovaj grad. Gradski bedem, sportski centar, gradsku plažu, Rimski trg, bulevar vojvode Putnika, to su stvari koje su ulepšale ovaj grad. Ti ako imaš problem sa mozgom pa ne mozeš da pređeš preko toga da je to uradio neko iz omrznutog SNS to je tvoj problem, ja sa tim nemam problema. Zanima me samo grad u kome živim, ko je napravio i iz koje je stranke, to me ne zanima. Sportski centar i gradska plaža sada izgledaju prelepo ali isto ne volim da mi neko priča bajke o zoo vrtu, akva parku. Isuviše je providno da je u pitanju politički markenting pred izbore. Volim kada su ljudi iskreni i pošteni. Kome koriste ove bajke koje pišu, osam godina su na vlasti i šta su do sada uradili po pitanju tog akva parka, zoo vrta, zatvorenog bazena…….ništa. Po tvom komentaru vidim da si poprilično zatupljen sa politikom i političkim događajima, ne valja ti to samo ćeš još više da zatupiš. Nemoj biti kao ovaj Željko Damjanović, ja mislim da on i ne pročita vest do kraja kada vidi da se radi o Milunu, počinje odmah da pljuje. Svi živimo u istom gradu i valjda svi imamo isti cilj pa i taj Milun, da grad bude lepši, uređeni, veći, da ima sve što jedan moderan grad treba da ima. Na žalost sve se pretvorilo u politiku i borbu za vlast. A da, ako si mislio na mene da pređem kod Jeremića u stranku, čisto da te obavestim da nisam član ni jedne stranke niti sam ikada bio, tako da ili si me pomešao sa nekim ili si promašio, čisto da znaš. Aj zdravo, odužio sam.

  • Dekice ili čikice nisi mi baš najjasniji. Dakle ako nisi shvatio za ovih 10 godina evo sad ću da ti objasnim. Ja isto nisam član ni jedne stranke niti sam ikad bio, poznat sam po tome da sam pošten i da volim svoj grad Čačak. Dakle SNS je mafijaška stranke, glavni njihov cilj je da se nakupe para i da se obogate na račaun svih gradjana. Dakle normalno je da se nešto gradi i da se radi na poboljšanju uslova za život u gradu. Ne treba nikoga dizati u vazduh što radi svoj posao. Čačak svake godine postaje sve više zagadjen, zgrade niču na svakom ćošku uništavaju izgled grada, nema nikakvog plana. Gradonačelnik ne sluša narod šta mu treba nego gradi šta mu srigne odozgo da treba da gradi verujte da sve što je izgradje, najmanje je izgradje da koristi gradjanima Čačka, sve su to neku viši ciljevi, predizborni poeni i ostale gluposti. Ako moram i da naglasim da je Gradonačelnik Čačka bivši konobar koji na funkciju gradonačelnika došao kao osvtnički plan Kolu. Dakle ne stručan čovek, baš kao i ljudi oko njega. Zapitaj se malo što nam Čačak postaje penzionerski grad a i cela država nam postaje takva, zato što su mladi izgleda malo više mudriji od penzionera pa im to što im neko da 100 evra iz državnog budžeta ne znači ništa . Mi mladi hoćemo da imamo budućnost ali sa ovakvim upravljanjem države gde se komad po komad države prodaje strancima, ne možemo ništa da imamo. U Srbiji nema mesta za pametne ljude, ovde trebaju poslušni ne toliko pametni koji će da se dive savkom pomeraju ruke jednog gospodara. A oni koji ga se ne plaše koji su svesni da ništa nije uradjeno za nas gradjane već samo da oni finansijski imaju neko dobit, mi smo izdajnici, strani plaćenici, mi rušimo Srbiju. Neće nas ostati ni šaka jada ako se ovako nastavi.

   • Nisam hteo, ali morao sam da se oglasim jer godinama slušam ove priče o Milunu koji je bio konobar pre nego što je ušao u poslovne vode. Evo i ja sam bio konobar po gradskim kafićima, od toga sam se izdržavao, završio fakultet i sad vodim uspešnu firmu. Nekad su konobari u Čačku bili gradski likovi, nije to kao sad moj dečače koji pojma nemaš. Nije mogao svako da radi u kafićima na glasu. Milun je konobarisao u Divi, mestu gde se skupljala ultra gradska ekipa. Veća to životna škola može da bude nego nekom busenu i džovanu pet završenih fakulteta. Gradski ljudi od 40+ godina će shvatiti ovo što pišem, seljacima ionako ne vredi objašnjavati.

 4. Zaboravili su samo da ostave i prostor za kosmodrom, moram da se nekako vratim na moju planetu, ovde sam u poseti kod svastikine jetrve od bratove sestricine po babine linije.

  Da li neko normalan moze vise da poveruje neokradikalskim predizbornim fantazijama????

  • Tako je! Popenjte se na Ljubić brdo i vidite ,,divnu“ panoramu grada Čačka. Svaka ulica treba da ima drvored,okolo zgrada zelene površine. Kada ste već dozvolili ovoliku gradnju radite to kako treba. Urbanistički plan grada je užasan. Padne li sitna kišica,u gradu kolaps,kao da živimo u velegrada. Pozabaviti se i tim pitanjem. Gušimo se!!!!

 5. SC u Cacku je da ste zivi i zdravi najlepsi u Srbiji u ovom trenutku ,velikim delom zato sto ima dobrog i odgovornog direktora ,koji kad je dosao za direktora izmenio licni opis sportskom centru.To najbolje primete ljudi koji dodju s vremena na vreme u Cacak ,a ovi koji nece i ne zele to da vide njihov problem .Najbolji dokaz da je ovo istina govori podatak da u toku letnjeg perioda ceo Cacak i okolina se preseli na teritoriju Sc Mladost.

 6. Ovo ce se realizovati samo zahvaljujuci Milunu. Direktor SC sa ovim nema nista, Milun je covek sa vizijom, i da nije njega, nista od ovoga ne bi ni bilo.
  Tako da, SC je takav jer je gradonacelnik do stavio kao primarni cilj.

  Podrska Milunu, samo napred. Narod veruje u Vas rad. Samo nove ljude dovedite, da uz Vas ovaj grad poguraju napred.
  Podrskaa !!!

  • Evo navaljujemo, što ne izgradiše ništa za ovih 10 godina što su na vlasti, nego svaki put malo pre izbora obećavaju nešto i na kraju od svega dobili smo ništa. A oni uskoro dobijaju šut kartu. Ti vidi posle dal si prodana duša ili si samo licemeran i baš te briga za druge koji neće da prodaju dušu za sitne pare i da se prave da nam je lepo i da nam je zlatno doba stiglo a nije.

 7. Zoo parkovi su u svetu na sve lošijem glasu zbog veoma teških uslova života raznih životinja. Ali mozda to kod nas i nije losa ideja, imaju naprednjaci mnogo pogodnih primeraka za takva mesta. Kako oni planiraju neke projekte kao da će vladati hiljadu godina. Veoma, veoma samouvereno.

 8. Tri meseca pred izbore počinju da prave novu bolnicu, akva park, zoo vrt, gradski park, teniski kompleks, šetalšta. Koja li će budala da poverujeu ovo, mozda Radovan.

  • Da li je ovo isti Aki koji je na svim čačanskim portalima pet godina hvalio svaki potez Miluna i SNS-a? Šta mu se sad događa? Da neće i on kod Jeremića u stranku da pređe? Čudno mi sve ovo.

 9. Slazem se za uredjenjem, bolje je nego pre…ali sa ovom najavom gore…ajde da napravimo zatvoreni bazen, sokolanu za karatiste, a ovo ostalo ko živ ko mrtav…Živeli.

 10. Stevanic junior je inace opstepoznat kao covek sa velikm organizacionim sposbnostima. U cv mu stoji da je lepio plakate naprednjaka i tako postao direktor bez ikakve adekvatne strucne spreme i kvalifikacija. Ostace upamcen i kao covek koji je ugasio fudbalski klub Borac a na jako dobrom putu je i da isto uradi sa Kosarkaskim klubom.

  • Ispostavilo se da je on najbolji od svih naprednjačih direktora. Sportski centar je najuređenije i najlepše mesto u gradu. Pre njega je bilo ruglo. Ako ćemo iskreno.

   • Boki ako cemo iskreno vozni park mladjanog direktora je ozbiljno skocio, jipovi se voze dok narod jedva uspe da sipne nesto u rezervaru !

   • Boki ako ćemo pošteno i nije teško biti najuspešniji od ostalih direktora naprednjaka, konkurencija nikad jača, jedan od njih je uspeo da falšira i diplomu srednje škole.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here