“Komunalac“ dostavio odgovore na 13 pitanja: Podzemni kontejneri, dugovanja, “Duboko“…

4
1092

ČAČAK – JKP “Komunalac“ oglasilo se saopštenjem za javnost u kojem pružaju odgovore na 13 pitanja, koja su, kako navode, upućena preduzeću povodom razjašnjenja pojedinih nedoumica u vezi sa funkcionisanjem “Komunalca“.

Saopštenje prenosimo u celosti:

JKP “Komunalac” Čačak, kao gradsko javno preduzeće, posluje po tačno utvrđenom planu i programu u zakonom predviđenim okvirima. Transparentnost u radu se podrazumeva, tako da i pored redovnih izveštaja o poslovanju, kao obaveza prema osnivaču, naše preduzeće je apsolutno otvoreno, kako za pitanja naših sugrađana, tako i organizacija bilo koje vrste, što je interesu cele zajednice.

Ne osporavamo pravo naših sugrađana da nam se obrate u skladu sa zakonom ,tražeći informacije od javnog značja, ali smatramo da je to svojevrsno kucanje na otvorena vrata, jer i bez tog zakonskog okvira mogu dobiti odgovore na sva pitanja iz okvira naše delatnosti.

U tom pravcu izdajemo sledeće:

Saopštenje JKP Komunalac – 13 odgovora na pitanja:

Javnosti dostavljamo na uvid pitanja koje su nam postavljena u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i odgovore koje smo poslali.

1. Prošle godine uklonjeni su podzemni kontejneri u ulici Svetozara Markovića. Dostavite nam dokumentaciju na osnovu kojih ste mogli da to uradite po zakonu, s obzirom da ste za njih morali dobiti određenu dokumentaciju od Uprave za urbanizam. U kom iznosu je po osnovu tog iznosa naneta šteta gradu Čačku?

– Tačno je da su prošle godine uklonjeni podzemni kontejneri iz Ulice Svetozara Markovića, i kao što smo više puta naveli, uklonjeni su jer su bili oštećeni. Kontejneri su se nalazili između obeleženih parking mesta i došlo je do njihovog mehaničkog oštećenja od udara, odnosno hemijskog usled požara. Inicijalno smo mislili da je oštećenje mehaničkog tipa, da bi se ispostavilo da je bilo i hemijske reakcije.

U prilogu je Zapisnik/Izveštaj o servisiranju proizvoda proizvođača kontejnera od 16.08.2022. godine, u kome je navedeno da se servisiranje ne može obaviti na terenu, već u fabrici, da su kontejneri oštećeni ubacivanjem nekog zapaljivog elementa i da nije isplativo da se vrši servisiranje poklopaca podzemnih kontejnera sa nožnom komandom, već se daje preporuka zamena novim elementima.

U prilogu je Zahtev za privremeno izmeštanje posuda za komunalni otpad u Ulici Svetozara Markovića broj 25 od 05.08.2022. godine od strane Tehničkog sektora JKP “Komunalac“ upućen Stručnoj komisiji za davanje predloga za postavljanje posuda za komunalni otpad i njihova saglasnost od 09.08.2022. godine.

U prilogu je i Zapisnik/Izveštaj o servisiranju proizvoda proizvođača “Korali“ Kraljevo.

2. Da li ste odluku o uklanjanju kontejnera doneli samostalno ili ste postupili po nečijem nalogu?

Kao što smo naveli, zbog oštećenja postupali smo po zahtevu našeg Tehničkog sektora i odobrenju Stručne komisije za davanje predloga za postavljanje posuda za komunalni otpad.

3. Ko je bio izvođač radova, koja je ukupna cena radova (čupanje i odnošenje kontejnera, kao i cena radova preko puta, na privatnoj parceli, gde ste postavili nadzemne kontejnere). Dostaviti kopiju ugovora, fakture i finansijske kartice.

– U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvršen je poziv za dostavljanje ponuda za: „Radovi na izvođenju građevinskih radova na zatrpavanju podzemnih kontejnera“, uz sledeći opis radova: „Nabavka tampon sloja šljunka, transport, zatrpavanje jama nakon demontaže podzemnih kontejnera i nabijanje do potrebne zbijenosti, nabavka materijala i asfaltiranje površina nakon zatrpavanja preko podloge od šljunka sa prethodnim nanošenjem emulzije i završnom obradom“. Prikupljene su tri ponude, a najpovoljnija je bila u iznosu od 41.100 RSD.

Takođe, izvršen je poziv za dostavljanje ponuda za: “Radovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na izradi niša za postavljanje kontejnera“, uz sledeći opis radova: „Demontaža postojeće ograde i skidanje dela humusa sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju. Nabavka tampon sloja šljunka, razastiranje, nivelisanje do kote trotoara i nabijanje do potrebne zbijenosti, nabavka materijala i ugradnja ivičnjaka u sloju betona sa fugovanjem spojnica, nabavka materijala i betoniranje podloge preko nasutog materijala sa postavljanjem armaturne mreže i potrebnim nivelisanjem“. Prikupljene su tri ponude, a najpovoljnija je bila u iznosu od 55.181RSD. Sva dokumentacija u prilogu.

4. Da li imate saglasnost vlasnika parcele za postavljanje kontejnera u Ulici Svetozara Markovića? Dostaviti saglasnost, ugovor o zakupu ili bilo koji oblik korišćenja te parcele.

– Nadzemni kontejneri su privremeno postavljeni na parcelu koja se vodi na Republiku Srbiju, uz saglasnost Stručne komisije za davanje predloga za postavljanje posuda za komunalni otpad.

5. Da li su planom poslovanja JKP planirana finansijska sredstva za navedene radove?

– Planom poslovanja javnog preduzeća planiraju se sredstva za normalno tekuće funkcionisanje preduzeća. U okviru finansijskog plana JKP Komunalac imamo planiranu poziciju tekuće održavanje objekata u iznosu od 700.000 RSD. S obzirom na to da je podzemni kontejner objekat, sproveden je postupak izbora najpovoljnijeg izvođača što smo već i naveli.

6. Da li je sproveden postupak javne nabavke za navedene radove? Dostavite dokumentaciju.

– Da, postupak je sproveden. Dokumentacija u prilogu.

7. Da li je nabavka bila planirana planom javnih nabavki, tj. planom poslovanja?

– Ostaje nejasno na nabavku kog dobra ili usluge imate u vidu, jer pitanje nije dobro definisano. Mada smo Vam već dali odgovor u pitanju broj pet.

8. Da li ste ugradili 18 kontejnera (planiranih i nabavljenih planom poslovanja) na lokaciji Alvadžinica? Ako niste, zašto?

– Ugradnja podzemnih kontejnera je specifičan i nimalo jednostavan posao i to iz više razloga. Nije lako i jednostavno pronaći lokacije za postavljanje. Lokacija za podzemni kontejner ne može biti ispred ulaza zgrada ili ispod nečijeg prozora, već obično iza zgrade i na mestima koja su gotovo po pravilu pretvorena u parkinge. Kada nađemo takvu lokaciju onda se mora proveriti ko je vlasnik parcele, da li kroz parcelu idu strujne ili telefonske instalacije, kanalizacija, grejanjei sl. što zahteva dosta vremena i ne zavisi od stručnih službi JKP “Komunalac“. Za određene lokacije nismo dobili saglasnost, ali smo uspeli da pronađemo lokacije i postavimo 11 podzemnih kontejnera. U planu je da se u narednih mesec dana ili dva završi sa postavljanjem svih 18 podzemnih kontejnera. Dakle, postoji problem pronalaska adekvatnih lokacija, zatim lokacija bez podzemnih instalacija i mogućnosti dobijanja dozvola.

9. Da li ste uradili glavni projekat rekonstrukcije Zelene pijace (s obzirom da je idejno rešenje urađeno) koji je bio planiran planom poslovanja, kao i budžetom grada Čačka?

– Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Zelene pijace će se raditi u skladu sa planom budućih aktivnosti.

10. Koliko je iznosio redovni dug prema JKP “Duboko“ na dan 15.07.2022, a koliko na dan 31.12.2022. Koliko je iznosio dug po reprogramu na dan 15.07.2022, a koliko na dan 31.12.2022. Dostaviti finansijsko analitičku karticu za 2022. i 2023. isplata i zaduženja sa JKP “Duboko“.

– 15.07.2023. godine redovan dug prema JKP Duboko je iznosio 22.519.553 RSD, a dug po reprogramu 17.198.842 RSD i to je ukupno 39.718.395 RSD. Na 31.12.2022. godine redovan dug iznosi 28.921.922 RSD, a dug po reprogramu 6.879.536 RSD što je ukupno 35.801.459 RSD. Dakle ukupan dug je smanjen za 3.916.936,8 RSD.

U periodu od 01.07. do 31.12.2022. godine fakturisano je 49.355.750 RSD a plaćeno je 53.272.687 RSD tj. plaćeno je 3.916.936 RSD više od iznosa faktura.

Napominjemo da dug po reprogramu trenutno iznosi 3.639.768 RSD, a to je 3.239.768 RSD manje nego pre dva meseca!

Napomena: Kada je Branko Pejica imenovan kao vršilac dužnosti direktora 14.07.2022. godine i kada je počeo da radi u JKP “Komunalac“ na računu preduzeća je zatekao 2.268.971 RSD. Takođe napominjemo da je ukupno dugovanje JKP “Komunalac“ prema dobavljačima 13.07.2022. godine iznosilo 93.695.951,99RSD, a na 31.12.2022. godine je iznosilo 74.662.188,12RSD. Dakle ukupno dugovanje preduzeća je smanjeno za 19.033.763 RSD!!!

11. Koliko je iznosio redovan dug prema agenciji za obezbeđenje “Alarm“ na dan 15.07.2022, a koliko na dan 31.12.2022?

– 15.07.2022.godine iznos duga prema agenciji za obezbeđenje Alarm je iznosio 2.182.224 RSD, a na 31.12.2022. godine 2.167.440 RSD.

Napominjemo da u trenutno ne postoje kašnjenja prema ovom dobavljaču.

12. Koliko je iznosio redovni dug prema dobavljaču goriva “Helion“ na dan 15.07.2022. a koliko na dan 31.12.2022?

– 15.07.2022. godine iznos duga prema dobavljaču goriva “Helion“ je iznosio 4.744.963 RSD, a na 31.12.2022. godine 5.954.014 RSD.

Napominjemo da u trenutno ne postoje kašnjenja prema ovom dobavljaču.

13. Koliko je bilo vanrednih radova u decembru 2022. i januaru 2023. godine? Dostaviti radne naloge i potpisane situacije za isplatu za te radove ukoliko postoje.

– 11.01.2023. godine po nalogu nadzornog organa izvršeno je vanredno čišćenje Trepče Banje. Angažovana je čistilica koja je transportovana iz Čačka i 4 radnika koji su radili po 7 radnih sati. Dokumentacija u prilogu.

JKP “Komunalac“

Prethodni članakBajatović: Gas će u ovoj godini poskupeti makar jednom, a možda i dvaput
Sledeći članakPlanska isključenja struje za sredu, 8. mart

4 KOMENTARA

  1. Zacenuh se od smeha, zamisli poslati na rekont podzemni kontejenri. Pa ljudi sta tu moze da se pokvari. A uz to rupe zacementirane. Daj nemoj se prosipati tupane glupi. Ovaj ko ima tu dostavljenu dokumentaciju neka podnese krivicnu prijavu, jer ovo je mafija sta rade u nasem gradu

    • Dug nije smanjen, Komunalac je na izdisaju haoticnim poslovanjem i neznanjem direkotra i prvog reda oko. Ovde se vise ne postavlja pitanje da li ce nesto biti napravljeno, nego samo koliko ce toga biti sruseno. Sad su srusili i reciklazni plato u Atenici ispunjavajuci zelje bogatasa, isto kao podzemne kontejnere u Sv. Markovica. Sta je sledece? A mnogo to cese Domanovica i bilo kod drugog funkcionera, bas im tesko.

      • Domanovic funkcioner ? Na kojoj se on trenutno poziciji nalazi, molim te nam objasni. Kolko ja pamtim smenjivo ga SNS tri put sa javnih funkcija, pametnom dosta

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here