Raspisuje se konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela na porodičnim kućama u Čačku

4
3175
Foto: Ilustracija

ČAČAK – Grad Čačak uskoro će raspisati javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji grada.

Kako je navedeno u tekstu javnog konkursa, korisnici bespovratnih sredstava mogu biti sva domaćinstva izuzev:
1) domaćinstava koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Grada Čačka za slične aktivnosti i ista opravdali;
2) domaćinstva koja su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti i
3) vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekta koji ne služe za stanovanje.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da je podnosilac prijave:
(1) vlasnik objekta za koji podnosi prijavu (upotrebna dozvola za objekat, dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, rešenje o legalizaciji objekta, rešenje o ozakonjenju objekta) i da je podnosilac prijave vlasnik brojila,
(2) ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prebivalište na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava;
i
2) da je priključen na distributivnu mrežu električne energije i da je na poslednja tri računa za potprošnju električne energije registrovana potrošnja od minimum 30 kWh mesečno;

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje, predstavlja iznos od:
(1) 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000 dinara
i;
(2) iznosa koji se dobija množenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000 dinara.
Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW razliku do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće domaćinstva.

Prijava mora da sadrži i sledeću obaveznu dokumentaciju:
1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1) za sufinasiranje mera energetske
efikasnosti;
2) dokaz za stambeni objekat:
– prepis lista nepokretnosti za parcelu na kojoj se nalazi stambeni objekat;
– rešenje o porezu na imovinu;
3) fotokopiju lične karte ili očitana lična karta (za lične karte sa čipom) podnosioca zahteva i za lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
4) predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu, navedenu u odeljku 1 Javnog poziva, sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od privrednih subjekata (direktnih korisnika) sa liste koju je objavio Grad, a koju građanin izabere sa liste;
5) fotokopije računa za utrošenu električnu energiju za porodični stambeni objekat za koji se konkuriše za tri prethodna meseca;
6) Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.
7) Ukoliko u porodičnoj kući postoji više od jednog brojila onda je potrebna saglasnost svih lica koji su vlasnici ostalih brojila.
8) Potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može pribaviti podatke o kojima se vodi službena evidencija.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Čačka, ili na pisarnici Gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 21 dan od objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet stranici grada Čačka i u lokalnom nedeljniku “Čačanski glas“.

Izvor: Morava info

Prethodni članakGrad Čačak kupuje Remontov stadion
Sledeći članakMihajlović: Ako nam je Rusija prijatelj onda Lavrov nije trebalo da dolazi

4 KOMENTARA

  1. Kući u kojoj živi moja porodica u Čačku su isključili struju pre 8 (osam) godina jer su ispostavili račun koji nema blage veze sa životom.Sve naše žalbe i reklamacije da je reč o računu koji je nenormalan za domaćinstvo nisu hteli da uvaže tako da je moja porodica u mraku i srednjem veku već osam godina u srcu Šumadije Srbije i grada Čačka

  2. Ja stalno pratim na Gugl ovo sufinansiranje panel pliva za električnu energiju.to je srbija.ja sam u Zvorniku Republika Srpska i pratim kad ce ti paneli poveri i u Zvorniku.prva Cu se prijaviti za ove panele.ako neko zna da mi odgovori kad ce i u Republici Srpskoj poceti paneli neka mi pise.ovaj Gugl mi je jedini informer za panel ploče.hvala unaprijed na odgovoru

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here